Utvecklingssamtal V. 4

22/1-2019

08: 30 Jakob

09:00 Jovana

09:30  Alex

10:00 Zerubabel

10:30  Reem

11:00  Maryam

12:00  Rama

12:30  Sara H

13:00   Zahra

13:30   Qamar

14:00  Romario

24/1-2019

08: 30  Afeefa

09:00    Alisa

09:30    Rika

10:00     Kilian

10:30     Huma

11:00     Zainab

12:00     Malik

12:30     Mariam

13:00      Valeriia

13:30      Ana-Maria

Annonser

Stenåldern

Nu har vi kommit fram till stenåldern i tidslinjen. Vi har arbetat med läsförståelsestrategierna detektiven, reportern och cowboyen för att förstå  faktatexten om stenåldern och hur man levde samt vilka material man använde under den perioden. Eleverna arbetade med sina arbetsböcker. Nästa gång kommer eleverna att skapa egna föremål från den tiden som exempelvis, halsband, stenyxa, kam och krukor. 

Syfte: Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Lgr11

/Mayssa & Daniel

Mer om fakta texter

Idag fortsatt vi arbeta med fakta texter. Eleverna fick två olika texter om humlan. Uppgiften var att de i par skulle de komma överens vilken av texterna som var bättre. Detta skulle de göra utifrån faktadelarna som vi tidigare har arbetat med.  

Uppgift:

Uppgift: Titta på exempel, det finns två texter om humlan.
Titta på texterna med en kompis. Vilken är bäst och varför?
Stryk under alla faktaord.

– rubrik
– klassificering
– utseende
– boplats
– föda
– ungar
– övrigt

Syfte: Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Lgr11

/Mayssa & Daniel

Kilian bloggar

Under veckan fick vi lära oss om den första människoliknande varelse. Det är en kvinna och hon heter Lucy. Forskare hittade ett skelett som låg under marken. Skelettet hittades 1974. Dem kallar henne för Lucy efter en låt. Efter Lucy kom homo sapiens som utvecklades till homo sapiens sapiens.

Bild från  min forntidsbok.

/Kilian