Veckoplanering för årskurs 2A

Utvalda

Vecka: 13

MÅNDAG Idrott; glöm inte idrottskläder.

Läxan lämnas in.

 

TISDAG
ONSDAG  Läxan lämnas ut.

Läsläxa delas ut: Kapitel 20 i Diamantjakten

Lycka till

/Mayssa

TORSDAG  Skärtorsdag . Det är en halv dag, eleverna slutar kl. 12.00.
FREDAG Eleverna är lediga
ÖVRIG INFORMATION:  Jätteviktigt att eleverna inte glömmer sina läxor hemma. De böckerna jobbar vi med på måndagar.
Annonser

Huvudlöss

Det har rapporterats fall av huvudlöss i några klasser på skolan. Eftersom många elever har syskon i olika klasser går jag ut med information till hela skolan.

Du kan förhindra att det utvecklas en lössepidemi – i tre enkla steg.

  1. Kamma regelbundet: Löss kliar inte alltid. Finkamma barnen med luskam, det går lättare att kamma om håret är blött och man har på balsam eller schampo. Behandla dem som har levande löss. Det finns olika medel och beroende på barnens ålder varierar det lite grann vilket man ska använda. Frågar på Apoteket om hjälp.
  2. Behandla alla samtidigt: Syskon och andra familjemedlemmar ska behandlas samtidigt så att man inte får en återsmitta.
  3. Sluta inte kamma: Fortsätt att luskamma håret noggrant ett par gånger i veckan efter avslutad behandling. Sedan kan man luskamma en gång i vecka för att vara säker på att lössen verkligen försvunnit, eller att man inte blivit återsmittad.
  4. Jag önskar att alla kunde göra detta nu under helgen. Det skulle minimera risken för långvarig lössepidemi.

Lycka till!

Med vänlig hälsning

Skolsköterska

Hantverksteknik i slöjd

I slöjd arbetar händer och hjärna tillsammans, vilket utvecklar kreativitet och stärker förmågan att vilja klara av uppgifter. Det är viktigt för var och en, men även samhällets utveckling.

Årskurs 2 har, i textilslöjden, en tradition: att göra den spindellika hoppetossan!  Med den lär de sig flera olika enkla hantverkstekniker. I arbetet ingår bl.a att väva, knyta, fläta, nåla, sy ihop tyger, sy fast knapp.

En planering målas och idéer prövas. De får mäta och räkna, skapa en mall, samarbeta, träna sig ta eget ansvar, men också att visa andra.  Vi utvecklar språket t.ex när vi berättar för varandra vad vi gjorde sist, vid genomgångar och med nya begrepp. Olika typer av text tränas; fakta, instruerande, förklarande och återberättande (loggbok). Instruerande filmer kompletterar genomgångar och text. När hoppetossan är klar görs en reflekterande utvärdering, med hjälp av loggboken, men också diskussion i grupp.

Att träna förmågan att försöka själv, att våga prova sig fram, är viktig. Eleverna har kommit långt och visar på en härlig drivkraft, när de tar både initiativ och ansvar 🙂 Vi återkommer framöver med processens framskridande och resultat.

// Ingela

 

Tidning

Hej!

Idag fortsatt vi arbeta med vårt nya tema ”källkritik”.  Den här gången skulle vi skapa en egen tidning. eleverna fick var sitt lilla ansvarsområde att skriva om. Det blev många olika ämnen som kommer att handla om olika saker. Eleverna ska skriva: tidningsartikel, reportage, notis, horoskop, sport mm.

trevlig helg

Mayssa & Andreas

Rocka sockorna

Idag har vi rockat sockorna och pratat om olikheten bland oss människor. Eleverna fick dramatisera begreppet ”olika” utifrån olika moment som längd, kön, hudfärg och ålder. Sedan diskuterade vi vidare gemenskap och likheten mellan oss människor. Vi är olika men ändå lika. Vi har lika värde, förtjänar respekt och kan bli kära 🙂

Heja 2 A som var så bra på att lyfta goda exempel för våra olikheter.